«NOVACEM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Έδρα: Δήμος Λαυρεωτικής Αττικής, ΒΙΠΕ Λαυρίου Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 143274601000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«NOVACEM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΝΟVACEM GREECE S.A.»

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «NOVACEM GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 , στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Λαυρεωτικής Αττικής, ΒΙΠΕ Λαυρίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
  2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
  3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.
  4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών ή/και εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρία σκοπούς καθώς και να μετέχουν ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
  7. Λήψη μέτρων λόγω του το ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 31.12.2018 έχει καταστεί κατώτερο του ημίσεος του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της  παρ. 4 του άρθρου 119 του Νόμου 4548/2018.
  8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

 

Λαύριο, 16/8/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας