Η LEMGREG LTD λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας . Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, (ΕΕ) 2016/679 Γενική Ρύθμιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οι πελάτες που δεν επιθυμούν να δέχονται επικοινωνία με SMS, για διαφημιστικούς σκοπούς μπορούν:
Nα απευθυνθούν στο mail του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: dpo@lemgreg.com.cy